litenhet


litenhet
s (-en)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.